Friday, June 10, 2016

Juz1 Surah 1Tafsir Surah 1:  
Ummul Quran ini mengandungi keimanan, didikan, pelajaran, peringatan, pegangan hidup dan lain yang boleh dihuraikan kepada 6 bahagian utama;

1. Memulai dengan ucapan “Bismillah”.
2. Memuji dan berterima kasih kepada ALLAH.
3. Allah itu Pengasih, Penyayang.
4. Manusia tidak menyekutukan Allah.
5. Mohon petunjuk melalui jalan yang lurus didunia dan akhirat.
6. Manusia ada 3 golongan utama, iaitu Mukmin, Yahudi dan Nasrani.
 

[rumah] [sebelum] [selepas]


Sumber: